Skoči na vsebino

Slika

AVTORSKE PRAVICE

pravila avtorske pravice

  • Zaklenjena tema Tema je zaklenjena
V tej temi ni odgovorov

#1
Nemetodunum

Nemetodunum

    Inventar

  • Administratorji
  • IzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljenoIzpostavljeno
  • 1 235 Sporočil:

PRAVILA PORTALA IN FORUMA BDSM SLOVENIJE

 

AVTORSKE PRAVICE TER VSEBINA

 

 

 

Opozarjamo Vas, da ne odgovarjamo za vsebino in obliko postov ter s strani članov prispevanih slik in drugih datotek. Vse, kar objavite v forumih in napišete na chatu, storite na lastno odgovornost.

 

Z objavo vsebin se strinjate, da so prispevki vidni in dostopni drugim članom in po določenem času ne boste zahtevali umika vaših sporočil. Avtorske pravice prispevkov so last avtorjev, vendar se z objavo na forumu strinjate, da se prispevki delno ali v celoti uporabijo na straneh foruma in kluba. V kolikor zasledite sporočila ali druge prispevke, ki so Vaša last, pa jih niste prispevali sami, lahko na administratorje naslovite zahtevo po odstranitvi le-teh.

 

Ne želimo omejevati svobode izražanja, vendar si pridržujemo pravico do brisanja neprimernih prispevkov, kot najostrejši ukrep pa tudi pravico do izključitve motečih članov brez pojasnila!

 

Ker živimo v časih, ko nikoli ne moreš biti preveč previden, Vas prosimo, da si preberete sledeče pogoje uporabe, s katerimi se morate strinjati pred nadaljnjo uporabo vmesnika foruma, portala, galerije, bloga, klepetalnice in/ali zgodb.

 

Vsebine, objavljene na teh straneh, ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine portala BDSM Slovenija.

Portal BDSM Slovenija, njegovi lastniki ter avtorji ne prevzemajo odgovornosti za vsebine, ki jih uporabniki objavljajo na straneh v zgodbah, forumu ali portalu. Izražajo mnenja posameznega uporabnika in ne uredniškega odbora.

 

Prosimo Vas, da pri podajanju in objavljanju zgodb ter drugih vsebin ravnate v skladu s Pogoji uporabe portala BDSM Slovenija. Lastniki in avtorji portala BDSM Slovenija si pridržujejo pravico do odstranitve zgodb ter ostalih prispevkov, katerih vsebina bo kršila zakone, druge predpise in Pogoje uporabe portala BSDM Slovenija.

 

Uporabnik je avtor zgodbe ter ostalih vsebin in se zavezuje, da so vsa objavljena dela njegova izvirna avtorska dela oz. ima na vseh objavljenih delih ustrezne pravice.

 

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike spletnih strani ali vzpodbuja nestrpnost.

 

Avtorji portala BDSM Slovenija si pridržujejo pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli vsebino, ko se jim zdi to potrebno.

 

Avtorji portala BDSM Slovenija si pridržujejo pravico do pregledovanja objavljenih vsebin. Ob hujših ali ponavljajočih kršitvah pravil in/ali pogojev uporabe portala lahko uredniki portala BDSM Slovenija uporabniku omejijo objavljanje novih zapisov ali blokirajo uporabniško ime in s tem onemogočijo uporabo storitve.

 

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih idr.) tretjih oseb ali Portala BDSM Slovenija, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

 

Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je zanje v celoti odgovoren, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v/na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z njihovo javno objavo, prav tako pa ne bo niti posredoval vsebin, ki bi vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

 

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanimi vsebinami.

 

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

 

S posredovanjem vsebine na portal in forum uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način, pod pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin materialne avtorske pravice brezplačno, neizključno in do preklica prenese na lastnike portala BDSM Slovenija, in sicer:

  • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
  • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
  • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
  • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem;

vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.

 

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin.

 

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala povzročil lastnikom portala BDSM Slovenija ali tretjim osebam.

 

Lastniki portala BDSM Slovenija v ničemer ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala.

 

Lastniki portala BDSM Slovenija ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poskuse vdora v bazo, ki bi ogrozili objavljene vsebine.

 

Lastniki portala BDSM Slovenija v zvezi z delovanjem storitve v največji meri, ki jo dopušča zakon, ne dajejo nikakršnih garancij ali zagotovil za njeno nemoteno in neprekinjeno delovanje. Lastniki portala BDSM Slovenija storitev zagotavljajo tako, kot je in uporabnik je dolžan sam preveriti in se prepričati, kako in če storitev deluje, v zvezi s čimer lastniki portala BDSM Slovenija ne dajejo nobenih garancij ali zagotovil.

 

Lastniki portala BDSM Slovenija izrecno opozarjajo, da storitev ni namenjena in ni primerna za shranjevanje vsebin in ne daje nikakršnih garancij in zagotovil, da bodo vsebine, poslane v objavo z uporabo storitve, zares objavljene ali shranjene in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo vsebin ali drugih podatkov, posredovanih z uporabo storitve.

 

Z uporabo storitve se izrecno strinjate s tem, da ne lastniki portala BDSM Slovenija ne njegov/-i soustvarjalec/i in licencodajalec/-ci ne bo/-do odgovoren/-ni za nikakršno nadomestilo, povračilo ali odškodnino zaradi navadne škode, izgubljenega dobička ali posredne škode (kar med drugim, vendar ne izključno, vključuje izgubo trenutnega ali pričakovanega prihodka, izgubo dohodka, izgubo ali krnitev ugleda in dobrega imena, izgubo ali poškodbo podatkov ali drugo neposredno ali posredno škodo), kar velja tudi v primeru, če so bili lastniki portala BDSM Slovenija obveščeni, da obstaja možnost nastanka takšne škode ali izgube.

 

 

Vaš

UO Portala in Foruma BDSM Slovenije

 

 


"Kaj imajo skupnega Swinging Priest, Crazy Larry, Soft shoulder, Baker's dozen, Hell in a Handbasket?" (Jager, 2016)


Also tagged with one or more of these keywords: pravila, avtorske pravice

0 uporabnikov pregleduje to temo

0 članov, 0 gostov, 0 anonimnih uporabnikov